Aptarnavimo lygio įsipareigojimai (SLA)

Aptarnavimo lygio įsipareigojimai (SLA)

Aptarnavimo lygio įsipareigojimai (SLA)

Tai paslaugų sutarties sudedamoji dalis, kuri teisiškai apibrėžia teikėjo įsipareigojimus ir atsakomybę už netinkamą paslaugų teikimą. Tai kokybiško paslaugų teikimo klientui garantas.

Aptarnavimo lygio įsipareigojimai (angl. Service Level Agreement)

SLA sutartys, laidinio ryšio operatorių pradėtos naudoti dar 1980-aisiais kaip rinkodaros priemonė, užtikrinanti tais laikais „nelūžtančias“ telefono linijas, menkai tepasikeitė ir šiandien. Verslas turi būti funkcionalus ir klientams pasiekiamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Dėl to mes įsipareigojame jums teikti paslaugas, prieinamas 99,95 proc. laiko. Mūsų SLA įsipareigojimas verslui apibrėžia sistemų pasiekiamumo minimumą, garantuojamą kritiniu atveju. Įprastai mūsų sistemos veikia 99,99 proc. ir tai tėra teisinis apibrėžtumas, iš kurio kyla mūsų atsakomybė jums, tad galite būti tikri, kad į kylančius nesklandumus reaguosime greitai ir efektyviai.

Visų įmonių reikalavimai yra skirtingi, tad SLA gali būti nustatomi derybų metu, išsiaiškinus kliento poreikius. Jūs galite prioretizuoti savo kritines centrinės buveinės sistemas pasirinkdami aukščiausią SLA įsipareigojimą ar sutaupyti lėšų taikant minimalų SLA, o gal jo ir išvis netaikyti mažiau svarbiems filialams.

SLA gali būti taikomi tiek nuomojamiems „cloud“ resursams, tiek teikiant techninės priežiūros paslaugas, kai yra būtinas atvykimas į kliento vietą pašalinti gedimą ir atkurti techninės įrangos darbą.

Mes įsipareigosime suteikti jūsų verslui galimybę nepertraukiamai dirbti, tad galite pamiršti visus rūpesčius, kylančius dėl techninių ar programinių gedimų.