Sistemų stebėjimas

Sistemų stebėjimas

Sistemų stebėjimas

Sklandus ir užtikrintas sistemų veikimas verslui yra būtinybė. Siekdami užtikrinti IT procesų veiklos tęstinumą, siūlome kokybiškas įrenginių veiklos stebėjimo paslaugas. Stebėsenos paslauga centralizuotai valdo ir stebi pagrindinius tinklo parametrus bei tinklo įrenginius, kad būtų pasiektas norimas jų darbo našumo ir eksploatavimo efektyvumo lygis.

Kokie paslaugos privalumai?

Naudodamiesi stebėsenos paslaugomis, visada žinosite realius teikiamų paslaugų parametrus.

Informaciją apie savo sistemų būklę gausite 24/7 paštu ar SMS žinute, o prireikus sistemų parametrus galite stebėti internete.

Nuolat stebėdami IT infrastruktūrą, išvengsite „gaisrų gesinimo“.

Sistemų stebėjimas

Naudodamiesi stebėsenos paslaugomis, turėsite galimybę stebėti tinklo parametrus, serverių darbą (nepriklausomai nuo operacinių sistemų) ir pasirinktą įrangą (atsarginius maitinimo šaltinius, kompiuterines darbo vietas, temperatūros daviklius ir kt.). Paslauga leis jums prognozuoti ir išvengti tinklo pralaidumo bei jo funkcionavimo charakteristikų ribų viršijimo, nustatyti tinklo išteklius intensyviai naudojančias paslaugas ar įrangą. Taip pat akimirksniu galėsite identifikuoti kenkėjišką kodą, kuris sukėlė padidintą tinklo apkrovą.

Tinklo pralaidumo stebėsena

Pralaidumo stebėsena apima srauto, tinklo jungčių apkrovų ir tinklo įrenginių (maršruto parinktuvų, komutatorių ir kt.) diagnostiką bei analizę. Тinklo pralaidumo stebėsenos paslauga padeda:

 • realiuoju laiku gauti perspėjimus apie kylančias problemas, susijusias su vieno ar kelių tinklo mazgų apkrova arba pralaidumo ribos viršijimu;
 • laiku gauti informaciją apie tinklo apkrovos tendencijas, apie tinklo mazgus, pasiekusius pralaidumo apribojimus, ir gauti ataskaitą apie jungčių klaidas;
 • išmatuoti faktinį naudojamo pralaidumo dydį;
 • priimti pagrįstą sprendimą, kaip subalansuoti ir paskirstyti tinklo srautą, taip pat nustatyti, kokią įrangą, pagerinančią tinklo veiklos funkcionalumą, būtina įsigyti.

Paketų analizė

Paketų analizė naudojama duomenų srautams nustatyti ir registruoti. Taip pat leidžia atpažinti kiekvieną paketą atskirai ir išanalizuoti jo turinį, remiantis nustatytais kriterijais. Paketų analizės funkcija suteikia galimybę labai nuodugniai kontroliuoti srauto klasifikavimą ir nustatyti, kaip kuris nors pagrindinis kompiuteris ar paslauga išnaudoja tinklo pralaidumą.

Užkardos stebėsena

Teikiame daugumos maršruto parinktuvų ir užkardų („Cisco“, DRAYTEK, „Bintec“, LANCOM ir pan.) stebėsenos paslaugas. Be to, siūlome ir kitų įrenginių, dirbančių SNMP protokolo pagrindu, kontrolės paslaugas. „Cisco ASA“ užkardų stebėsenai naudojami „Netflow“ jutikliai, kurie suteikia galimybę gauti žymiai išsamesnius statistinius duomenis apie pralaidumo juostos naudojimą negu kontrolė remiantis SNMP. Naudojant stebėsenos paslaugas, galima nustatyti:

 • intensyviausiai naudojamas jungtis;
 • aktyviausius naudotojus;
 • protokolus, naudojamus dažniau nei kiti;
 • tarp skirtingų pagrindinių kompiuterių perduotų duomenų kiekį.

Šie duomenys leidžia tiksliai nustatyti, kokios būtent paslaugos ar pagrindiniai kompiuteriai naudoja pagrindinius tinklo išteklius ir kaip jų naudojimas gali paveikti tinklo darbo našumą.

Veiklos ir išteklių naudojimo stebėsena

Išteklių naudojimo stebėsena padeda nustatyti tinklo pralaidumo viršijimo, kurį sukėlė ne visos sistemos gedimas, o konkrečių vartotojų ar paslaugų veikla, priežastis. Išteklių naudojimo stebėsena analizuoja tinklo srautą ir pateikia išsamią veiklos bei apkrovos informaciją. Šios kontrolės rezultatas gali būti pateikiamas kaip bendro pralaidumo (prievado arba komutatoriaus) ataskaita arba išskirstytas pagal protokolus. Konfigūruojant reitingus, galima išsiaiškinti, kokie pagrindiniai kompiuteriai ar paslaugos naudoja didžiąją dalį tinklo pralaidumo, taip pat gauti informaciją apie:

 • aktyviausius naudotojus;
 • intensyviausiai naudojamas jungtis;
 • dažniau už kitus naudojamų protokolų sąrašus;
 • tarp skirtingų pagrindinių kompiuterių perduotų duomenų kiekį.